Er valt veel te kiezen
wat nou

Werk maken van duurzame inzetbaarheid doet elke organisatie op haar eigen manier. Dat geldt ook voor Compass Group. Wat we ook ondernemen, het moet passen bij de cultuur van onze organisatie. Zo’n 1.000 locaties en 4.500 medewerkers uitdagen om zelf de regie over hun inzetbaarheid te nemen, is een continu proces van bewustwording tot actie. Dat proces is voor de organisatie een belangrijke opdracht. Een dienstopdracht die voor iedereen hetzelfde is? Nee, gelukkig niet.  

Bij Compass Group hebben we reeds bestaande instrumenten nadrukkelijk aan duurzame inzetbaarheid verbonden, zoals de cafetariaregeling met o.a. een sport- of fitnessabonnement of een fietsplan. Ook bij het inzetten van opleidingen vestigen we actief de aandacht op het investeren in jezelf, want dat is duurzame inzetbaarheid. Het jaar rond vragen we tevens aandacht voor specifieke instrumenten waarvan medewerkers gebruik kunnen maken. Het ontwikkeladvies en de ontwikkelvoucher bijvoorbeeld. 

Als organisatie zien we duurzame inzetbaarheid als kans, niet als probleem. We stimuleren onze medewerkers om zelf initiatieven te nemen en vragen actief naar hun ervaringen. Daarbij hechten we grote waarde aan ‘veilige deelname’. Zo lopen de aanmeldingen voor het ontwikkeladvies niet via Compass, maar buiten de werkgever om. Een kwestie van eigenaarschap en van zorgvuldigheid. Tenslotte draait het niet om Compass Group als organisatie, maar om het werkplezier van onze medewerkers.

Als partner spar ik graag met de andere partners over hun instrumenten en ervaringen. Samen bereik je meer dan in je eentje.

Highlights waar we trots op zijn

  1. Medewerkers in het zonnetje zetten op regelmatige basis. Om te laten zien dat duurzame inzetbaarheid heus geen ver van je bed show is, publiceren we regelmatig interviews met collega’s over hun ervaring op het gebied van duurzame inzetbaarheid. En met succes; het delen van ervaringen werkt drempelverlagend. Het ontwikkeladvies wordt hierdoor steeds vaker aangevraagd.

  2. Korte polls gericht op duurzame inzetbaarheid. Ben jij klaar voor de toekomst? Hoe wil jij werken aan je gezondheid? Ga je graag lopend of op de fiets naar het werk? Stuk voor stuk vragen waar iedereen wel een antwoord op heeft. Door korte polls uit te zetten in de nieuwsbrief, wordt aandacht gevraagd voor duurzame inzetbaarheid en wat je daar zelf kunt doen. Speldenprikjes? Het codewoord hier is ‘frequentie’. Een enkele keer een poll houden, zal weinig effect hebben. Regelmatig een poll houden of iets posten over duurzame inzetbaarheid? Dat werkt wél.

  3. Instrumenten beschikbaar stellen en promoten. Ontwikkeladvies, ontwikkelvoucher, online leren, workshops, vertrouwenspersonen, vragencarroussel, preventieteam, koerskaarten en checklists? Als er veel te kiezen is, is een wegwijzer erg handig. Bij Compass Group zetten we periodiek een specifiek instrument of initiatief in de nieuwsbrief, met als doel om onze medewerkers en leidinggevenden op weg te helpen.

  4. Aansluiten bij maatschappelijke initiatieven. Complimentendag, gezondheidsdag, wandel naar je werk dag, wereld niet-roken dag en de week van de werkstress zijn maatschappelijke initiatieven waarop organisaties prima kunnen voortborduren. Dat zulke initiatieven massamediale aandacht krijgen, helpt enorm. 

  5. Workshops en informatiebijeenkomsten over specifieke onderwerpen. Hulp bij financiën, hulp bij rouwverwerking of bij het herkennen van depressie. Soms is een beetje hulp gewoon erg welkom. Bij Compass Group bieden we onze medewerkers die mogelijkheid. 

Duurzame inzetbaarheid is een persoonlijke uitdaging. Geen dienstopdracht.

Nelleke Ariaans

HR Manager Compass Group Nederland

Nelleke images/Partners/handtekeningen/handtekening-nellekeb.png