Zorg dat mensen multi-inzetbaar zijn
wat nou

De cijfers zeggen genoeg: boven de 55 jaar nemen de ziekteverzuimcijfers fors toe. Hoe kunnen we voorkomen dat mensen uitvallen? We moeten vooruitdenken: hoe kunnen we mensen ondersteunen en activeren? Hoe creëren en vergroten we de awareness? Welke middelen kunnen ons helpen?

We zijn zelf druk bezig met het ontwikkelen van middelen en instrumenten. Dat doen we samen met een afvaardiging van onze ondernemingsraad. Deze collega’s staan zelf op de werkvloer en weten als geen ander wat er speelt. Van hun kennis, ervaring én ideeën maken we graag gebruik. Maar we leren ook graag van anderen uit de branche. We hopen een aantal algemene instrumenten te vinden die mensen daadwerkelijk helpen langer en makkelijker aan het werk te gaan.

Maar met instrumenten alleen ben je er natuurlijk niet. Mensen moeten zélf willen. Mensen mogen en moeten echt meer over hun eigen rol gaan nadenken. Samen met alle andere partners kunnen wij die awareness vergroten!

Leid jonge medewerkers nu al op zodat ze breder inzetbaar zijn. Voor nu, maar ook voor later.

Jaques de Hulster

HR Directeur Compass Group Nederland

Jaques images/Partners/handtekeningen/handtekening-jacques.png