Wij zoeken actief mee naar oplossingen
wat nou

Als vakbond hebben wij regelmatig overleg met diverse betrokkenen over duurzame inzetbaarheid. Mensen wéten dat ze langer moeten doorwerken, maar het lijkt wel of niet iedereen beseft wat dat voor hen betekent. Mensen moeten zelf in actie komen, maar kunnen daar wel begeleiding bij gebruiken. We vinden het heel belangrijk dat de zorg voor die medewerker optimaal is. En dat zie je ook steeds meer terug in onze cao waar het thema een steeds grotere rol heeft gekregen in de afgelopen jaren. En dat wordt, als het aan ons ligt, alleen maar meer.

Als partner zien we een belangrijke rol voor ons weggelegd bij het verspreiden van de succesverhalen. Onze mensen zitten overal, het delen van nuttige formatie is voor ons dus redelijk makkelijk. Daar kan de hele sector van meeprofiteren. Ons doel is dat het thema nóg meer een onderwerp van gesprek wordt op de werkvloer zelf. En dat niet alleen, het is heel belangrijk dat mensen er open over kunnen praten zonder de angst om als ‘zwak’ of ‘lastig’ te worden gezien. Werkgevers zullen een veilig en open klimaat moeten creëren. De bewustwording mag dus zowel bij de werkgever als de werknemer groter. Als vakbond kunnen wij daar met paraplu-afspraken veel invloed op uitoefenen en dat gaan we dan ook zeker doen! Alleen dan komen we met alle partijen verder.

Zet DI op de agenda van elk werkoverleg. Bespreek samen op een open en eerlijke manier wat er leeft. Dan gaat het pas echt leven.

Harry de Wit

Sectorbestuurder FNV Catering

Harry images/Partners/handtekeningen/handtekening-harry.png