Het gaat om beweging
wat nou

Binnen KLM Catering Services zijn we druk bezig om onszelf toekomstbestendig te maken. Onmisbaar is de steun vanuit het management en de ondernemingsraad. Vanuit de gedachte dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen duurzame inzetbaarheid, is het aan de organisatie om hen daarin te faciliteren. Dat gebeurt met allerlei instrumenten, maar ook met iets dat vaak over het hoofd wordt gezien: menselijke aandacht.

Het gaat vooral om het in gang zetten van een beweging: van bewustwording naar persoonlijke doelen. Het is een uitdaging om mensen die al heel lang dezelfde functie uitoefenen, te laten nadenken over de komende jaren. Laten we eerlijk zijn, duurzame inzetbaarheid is voor sommigen een abstract begrip. Alleen laten zien dat er tal van instrumenten beschikbaar zijn, is dan niet genoeg. Daarom zorgen wij dat leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek gaan om hier meer persoonsgerichte afspraken over te maken. Het draait om het stellen van hamvragen als ‘hoe zit dat met jou’, ‘wat kun je zelf doen’ en vooral ‘wat ga je nu doen’. 

Om de aandacht voor duurzame inzetbaarheid op gang te helpen, hebben we een duurzame inzetbaarheidsmarkt georganiseerd. Er waren allerlei stands met partners van de eigen organisatie, maar ook van buiten KCS. Over pensioen (kan ik eerder stoppen met werken?), over financiën (kan ik minder werken?), over MBO opleidingen, over ander werk buiten KCS en over gezondheid (voeding, gezonde lifestyle, stoppen met roken). Er was een loopbaancoach, een stand van doewatjezelfkunt.nl, de arbodienst en vele anderen. Het doel? Medewerkers van een persoonlijke en verrassende manier informeren over wat zij zelf aan hun duurzame inzetbaarheid kunnen doen.

Als partner spar ik graag met de andere partners over hun ervaringen en ideeën. We hebben ook met elkaar afgesproken dat we meer zichtbaar moeten maken wat we allemaal doen. De instrumenten en tips op de site inspireren, maar wat we er vervolgens mee doen én bereiken inspireert nog meer!

Highlights waar we trots op zijn

  1. Een duurzaam inzetbaarheidsgesprek tussen medewerker en leidinggevende. Het duurzaam inzetbaarheidsgesprek heeft als doel inzetbaarheid bespreekbaar te maken. Daarnaast geeft het inzicht in de inzetbaarheid van de medewerker en zicht op de toekomst. De informatie die op tafel komt biedt handvatten voor de aanpak van het komende jaar en daarna. Het is een onmisbaar instrument om ons bedrijf gezond te houden.

  2. Minimaal 4 keer per jaar een werkoverleg met aandacht voor onderwerpen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Gestreefd wordt naar participatie van de medewerkers door input te vragen in agendapunten, onderwerpen door medewerkers uit te laten werken en met oplossingen te komen. Het is ook van belang dat er regelmatig wordt gesproken over duurzame inzetbaarheidsonderwerpen als werkplezier, lifestyle en doorgroeimogelijkheden. 

  3. Samenwerking met diëtisten in opleiding. Sommige medewerkers hebben iets extra’s nodig om hun leefstijl te veranderen en zo gezonder en vitaler te worden. Door de inzet van diëtisten stimuleren wij medewerkers om gezonder te leven, zonder ingewikkeld gedoe. Praktisch en persoonlijk. Daarbij geven de diëtisten regelmatig voorlichtingsessies over bijvoorbeeld suiker, zout en de schijf van vijf.

  4. (Bedrijfs-)fysiotherapie. Het werken in de contractcatering gaat gepaard met fysieke belasting. Dat is elders het geval, maar ook bij KCS. De bedrijfsfysiotherapeut maakt nadere analyses fysieke belasting en geeft ergonomische en organisatorische verbeteradviezen. Wanneer medewerkers toch lichamelijke klachten ervaren dan kunnen ze een fysiotherapeut bij ons op locatie consulteren.

  5. Hulp bij stoppen met roken. Vanuit onze visie op duurzame inzetbaarheid faciliteren we  medewerkers om te stoppen met roken. We hebben net een training stoppen met roken gefaciliteerd.

  6. Vitaliteitstesten. We bieden onze medewerkers regelmatig een vitaliteitstest om bewustwording t.a.v.gezondheid bij de medewerkers zelf te creëren. De intrinsieke motivatie vanuit de medewerker zelf is de grootste kracht om duurzaam inzetbaar te blijven.

 

Maak iemand uit de organisatie eigenaar van duurzame inzetbaarheid. Met een interne sponsor gaat het echt makkelijker lopen. Want dan komt het uit het hart van de organisatie. 

Ron Peters

Manager Health & Employability

Ron images/Partners/handtekeningen/handtekening-ron.png